Erhvervslån beregner

I en verden, hvor virksomheder konstant er i bevægelse og søger nye måder at vokse og udvide deres indflydelse på markedet, er adgangen til finansiering ofte en afgørende faktor. Et erhvervslån kan være netop den løsning, der hjælper din virksomhed med at accelerere dens vækst og tage konkurrencen op på et højere niveau. Her vil vi gå i dybden med processen bag beregning af erhvervslån og give dig de nødvendige redskaber til at træffe informerede beslutninger omkring finansieringen af din forretning.

Definition af erhvervslån

Erhvervslån er en form for finansiering, der tilbydes til virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende med det formål at finansiere forskellige forretningsbehov. Disse lån kan bruges til at dække driftsomkostninger, investeringer i nyt udstyr eller udvidelse af virksomheden, blandt andre anvendelser. Erhvervslån kan ydes af banker, finansielle institutioner og alternative långivere.

Typer af erhvervslån

Der er flere typer erhvervslån, herunder:

 1. Kassekredit: En kassekredit er en fleksibel låneform, hvor virksomheden får adgang til et bestemt beløb, som den kan trække på efter behov. Renten beregnes kun på det beløb, der faktisk trækkes.
 2. Terminslån: Terminslån er lån med en fast løbetid og en fast rentesats. De kan være både kortsigtede (typisk op til et år) og langsigtede (flere år). Virksomheden betaler lånet tilbage i regelmæssige rater over den aftalte løbetid.
 3. Leasingaftaler: Leasingaftaler indebærer, at en virksomhed lejer udstyr eller ejendom fra en udlejer mod betaling af månedlige ydelser. Dette kan være en attraktiv mulighed for virksomheder, der ønsker at bevare likviditet og undgå store investeringer i aktiver.
 4. Factoring: Factoring er en finansieringsform, hvor en virksomhed sælger sine udestående fakturaer til en factoring-virksomhed, som betaler et beløb op til en bestemt procentdel af fakturaens værdi. Dette kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres likviditet og få adgang til midler hurtigere.

Hvordan beregnes erhvervslån?

Når man søger om et erhvervslån, vil långiveren vurdere forskellige faktorer for at afgøre, om virksomheden er kreditværdig og i stand til at betale lånet tilbage. Nogle af de vigtigste faktorer inkluderer:

 • Virksomhedens kreditvurdering
 • Finansielle nøgletal såsom indtjening, likviditet og soliditet
 • Virksomhedens historie og erfaring i branchen

Långiveren vil også tage højde for det ønskede lånebeløb, løbetid og rentesats, når de beregner den månedlige ydelse og de samlede omkostninger ved lånet. Det er vigtigt at sammenligne forskellige lånemuligheder og vælge den mest passende løsning for virksomhedens behov og økonomiske situation.

For at beregne et erhvervslån kan man benytte online låneberegnere eller følgende formel:

Månedlig ydelse = P × (r(1+r)^n) / ((1+r)^n – 1)

Hvor:

 • P er lånebeløbet
 • r er den månedlige rentesats (årlig rentesats / 12)
 • n er antallet af måneder i løbetiden

Ved at beregne erhvervslånets omkostninger kan virksomheder træffe informerede beslutninger om, hvilken finansieringsmulighed der bedst passer til deres behov og sikre en bæredygtig økonomisk vækst.

Hvad er et erhvervslån?

Et erhvervslån er en finansieringsmulighed for virksomheder, der ønsker at låne penge til at dække forskellige forretningsbehov. Disse lån kan bruges til mange formål, såsom at købe udstyr, finansiere vækst og ekspansion, konsolidere gæld eller opretholde arbejdskapital. Erhvervslån kan fås fra en række forskellige kilder, herunder banker, finansielle institutioner og online långivere.

Der er flere typer af erhvervslån til rådighed for virksomhedsejere, herunder:

 1. Kortfristede lån: Disse lån har typisk en løbetid på mindre end et år og bruges ofte til at dække midlertidige likviditetsbehov.
 2. Langfristede lån: Langfristede erhvervslån har en løbetid på flere år og anvendes ofte til større investeringer og langsigtede projekter.
 3. Kreditlinjer: En kreditlinje giver virksomhedsejere adgang til en pulje af midler, som de kan trække på efter behov. Kreditlinjer er fleksible og kan være en god mulighed for virksomheder med varierende kapitalbehov.
 4. Leasingaftaler: Leasingaftaler giver virksomheder mulighed for at leje udstyr eller ejendom i stedet for at købe det direkte. Dette kan være en attraktiv mulighed for virksomheder, der ønsker at holde deres kapitaludgifter lave.

For at beregne et erhvervslån skal virksomhedsejere tage højde for en række faktorer, herunder lånebeløbet, renten, løbetiden og eventuelle gebyrer. En grundlæggende formel til beregning af et erhvervslån er:

Månedlig betaling = Lånebeløb * (rente / 12) / (1 – (1 + rente / 12) ^ (- antal måneder))

Hvor:

 • Lånebeløb er det samlede beløb, som virksomheden ønsker at låne
 • Rente er den årlige rente på lånet
 • Antal måneder er den samlede løbetid for lånet i måneder

Det er vigtigt at bemærke, at denne formel kun giver en forenklet beregning af de månedlige betalinger og ikke tager højde for eventuelle gebyrer eller andre omkostninger, der kan være forbundet med lånet. For en mere præcis beregning anbefales det at konsultere en finansiel rådgiver eller bruge en online låneregner.

Ved ansøgning om et erhvervslån vil långivere typisk kræve oplysninger om virksomhedens økonomiske historie og fremtidsudsigter, herunder regnskaber, skatteopgørelser og forretningsplaner. Det er afgørende for virksomhedsejere at præsentere en stærk og overbevisende sag for deres lånebehov, da dette kan øge chancerne for at få godkendt lånet.

Formål med erhvervslån

Erhvervslån er en finansieringsmulighed, der tilbyder virksomheder kapital for at dække forskellige omkostninger og investeringer. Disse lån kan bruges til en lang række formål, afhængigt af virksomhedens behov og målsætninger. I denne del vil vi fokusere på de mest almindelige formål med erhvervslån.

 1. Ekspansion af virksomheden: Erhvervslån kan bruges til at finansiere udvidelsen af en virksomhed, såsom opkøb af nye lokaler, indkøb af udstyr eller ansættelse af flere medarbejdere.
 2. Arbejdskapital: Lån kan hjælpe virksomheder med at dække daglige driftsomkostninger og sikre likviditet i perioder med lavere indtjening eller sæsonmæssige udsving i omsætningen.
 3. Refinansiering af gæld: Virksomheder kan tage et erhvervslån for at konsolidere eksisterende gæld og opnå bedre lånevilkår eller lavere rentesatser.
 4. Investering i teknologi: Erhvervslån kan også bruges til at investere i ny teknologi, som kan øge effektiviteten og produktiviteten i virksomheden.
 5. Markedsføring og reklame: Lån kan hjælpe med at finansiere markedsførings- og reklameaktiviteter, der er nødvendige for at øge virksomhedens synlighed og tiltrække nye kunder.
 6. Forsknings- og udviklingsprojekter: Erhvervslån kan finansiere forsknings- og udviklingsprojekter, der kan føre til nye produkter eller tjenester og give virksomheden et konkurrencefordele i markedet.

Det er vigtigt at bemærke, at erhvervslån kommer med visse krav og betingelser, som varierer afhængigt af långiveren og det specifikke låneprodukt. Virksomhedsejere bør nøje overveje deres finansielle situation, behov og vækststrategi, inden de ansøger om et erhvervslån. Det er også vigtigt at sammenligne forskellige lånetilbud for at finde den bedste løsning for virksomhedens unikke situation.

Faktorer der påvirker erhvervslån

Der er flere faktorer, der påvirker erhvervslån og dets vilkår. For at få et overblik over de mest relevante faktorer, der kan påvirke din virksomheds lån, skal du være opmærksom på følgende:

 1. Kreditvurdering: Banker og långivere vurderer din virksomheds kreditværdighed for at afgøre, om de vil yde lån og til hvilke rentesatser. En god kreditvurdering vil gøre det nemmere at få et erhvervslån og ofte til en lavere rente.
 2. Sikkerhed: Långivere kræver ofte sikkerhed for at reducere risikoen ved udlån af penge. Dette kan være i form af fast ejendom, aktiver eller andre værdifulde genstande. Jo større sikkerhed du kan stille, desto bedre vilkår kan du typisk få på dit erhvervslån.
 3. Virksomhedens alder: Nystartede virksomheder anses generelt for at være mere risikable end veletablerede virksomheder. Derfor kan det være sværere at få et erhvervslån som nystartet virksomhed, og renten kan være højere.
 4. Indtjening og cash flow: Långivere ser også på din virksomheds indtjening og cash flow for at afgøre, om du har evnen til at betale lånet tilbage. En sund økonomi med stabil indtjening og positivt cash flow vil gøre det nemmere at få et erhvervslån.
 5. Lånebeløb og løbetid: Størrelsen på lånet og dets løbetid kan også påvirke vilkårene for erhvervslån. Generelt vil større lån kræve mere sikkerhed, og længere løbetider kan resultere i højere renter.
 6. Markedsforhold: Økonomiske faktorer som renteniveauet, inflationen og den generelle økonomiske situation kan også påvirke erhvervslån. I perioder med lavkonjunktur kan det være sværere at få et erhvervslån, da långivere er mere forsigtige med udlån.
 7. Branche: Nogle brancher anses for at være mere risikable end andre, hvilket kan påvirke din virksomheds muligheder for at få et erhvervslån. For eksempel kan virksomheder inden for teknologi eller ejendomsudvikling opleve strammere lånevilkår end virksomheder inden for detailhandel eller service.

For at øge chancerne for at opnå et erhvervslån med gode vilkår er det vigtigt at arbejde på disse faktorer, såsom at opbygge en god kreditvurdering, stille passende sikkerhed og demonstrere en sund økonomi med stabil indtjening og positivt cash flow.

Rentesatser

At forstå rentesatser er afgørende, når man skal beregne et erhvervslån. Rentesatsen er den procentdel af lånebeløbet, som låntager skal betale tilbage ud over selve lånebeløbet. Dette afspejler långivers risiko og omkostninger ved at yde lånene samt muligheden for at opnå afkast på andre investeringer.

Der findes forskellige typer af rentesatser, som kan anvendes i forbindelse med erhvervslån:

 1. Fast rente: Fast rente betyder, at rentesatsen forbliver uændret gennem hele lånets løbetid. Dette giver låntager en vis sikkerhed, da de ved præcis, hvad deres månedlige ydelse vil være gennem hele lånets løbetid.
 2. Variabel rente: Variabel rente ændrer sig i løbet af lånets løbetid baseret på markedsforholdene og referencerente såsom CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate). Dette betyder, at den månedlige ydelse kan stige eller falde afhængigt af renteudviklingen.
 3. Kombineret rente: Kombineret rente indebærer en blanding af fast og variabel rente. Låntager kan vælge en fast renteperiode efterfulgt af en variabel periode eller have forskellige dele af lånet med fast og variabel rente samtidig.

For at beregne et erhvervslån med hensyn til rentesatser, skal man bruge følgende oplysninger:

 • Lånebeløb: Det beløb, som virksomheden ønsker at låne.
 • Løbetid: Den periode, hvor lånet skal tilbagebetales.
 • Rentesats: Den rente, som långiver opkræver for lånet.

Eksempel på beregning af et erhvervslån med fast rente:

Lånebeløb: 1.000.000 DKK Løbetid: 5 år (60 måneder) Fast rentesats: 5%

Den månedlige ydelse kan beregnes ved hjælp af en låneregner eller ved at anvende en formel for annuitetslån. I dette eksempel vil den månedlige ydelse være ca. 18.870 DKK.

Når man skal vælge mellem forskellige rentesatser og lånetyper, er det vigtigt at overveje virksomhedens risikotolerance og økonomiske situation. En fast rente kan give større sikkerhed og forudsigelighed i budgettet, mens en variabel rente kan give mulighed for lavere omkostninger, hvis markedsrenten falder. En kombineret rente giver mulighed for at udnytte både fast og variabel rente afhængigt af virksomhedens præferencer og behov.

Det er også vigtigt at huske på, at der ofte er andre omkostninger forbundet med erhvervslån såsom stiftelsesomkostninger, gebyrer og eventuelle krav om sikkerhedsstillelse. Disse faktorer skal også tages i betragtning, når man beregner det samlede beløb og omkostninger ved et erhvervslån.

Løbetid

At beregne et erhvervslån er en vigtig proces for virksomheder, der ønsker at låne penge til vækst eller andre formål. En af de centrale faktorer, der skal tages i betragtning, når man beregner et erhvervslån, er løbetid. Løbetiden refererer til den periode, hvor lånet skal tilbagebetales.

Långivere vil ofte give mulighed for forskellige løbetider, og det er vigtigt at vælge den rigtige løbetid for din virksomhed. En kortere løbetid kan betyde højere månedlige afdrag, men samlet set vil du betale mindre i renter over tid. Omvendt vil en længere løbetid resultere i lavere månedlige afdrag, men en højere samlet rentebetaling.

For at afgøre den bedste løbetid for dit erhvervslån skal du overveje følgende faktorer:

 1. Virksomhedens cash flow: Hvor meget overskud genererer din virksomhed hver måned? Dette vil hjælpe dig med at bestemme, hvor meget du har råd til at betale i månedlige afdrag uden at sætte virksomheden under unødvendig økonomisk pres.
 2. Formålet med lånet: Hvad skal pengene bruges til? Hvis du investerer i langsigtede aktiver som bygninger eller udstyr, kan det være mere passende med en længere løbetid. Hvis lånet primært finansierer kortfristede behov, såsom driftskapital, kan en kortere løbetid være mere passende.
 3. Risikotolerance: Hvor risikovillig er du som virksomhedsejer? En længere løbetid kan give dig lavere månedlige afdrag og dermed større finansiel fleksibilitet, men det betyder også en længere periode med gæld og højere samlede renteudgifter.

For at beregne de månedlige afdrag på et erhvervslån med en given løbetid kan du benytte følgende formel:

Månedligt afdrag = P * (r * (1 + r)^n) / ((1 + r)^n – 1)

Hvor:

 • P er lånebeløbet
 • r er den månedlige rentesats (årlig rentesats divideret med 12)
 • n er antallet af måneder i løbetiden

Ved at sammenligne de månedlige afdrag for forskellige løbetider kan du få et bedre overblik over, hvordan forskellige løbetidsmuligheder vil påvirke din virksomheds økonomi og træffe en informeret beslutning om den mest passende løbetid for dit erhvervslån.

Lånebeløb

At beregne et erhvervslån er en vigtig del af at sikre, at din virksomhed har de nødvendige midler til at vokse og udvikle sig. Under denne overskrift vil vi fokusere på, hvordan du kan bestemme det optimale lånebeløb for din virksomhed.

Først og fremmest er det vigtigt at have en klar forståelse af, hvad formålet med erhvervslånet er. Dette kan omfatte investering i nyt udstyr, renovering af lokaler eller finansiering af en ekspansion. Når du har identificeret formålet med lånet, kan du begynde at estimere det nødvendige beløb.

For at gøre dette skal du først lave en liste over alle de omkostninger, der vil være forbundet med projektet. Dette kan inkludere:

 • Prisen på nyt udstyr
 • Omkostninger ved renovering eller byggeri
 • Lønninger og personaleomkostninger
 • Markedsføringsomkostninger

Når du har oprettet listen over omkostninger, skal du estimere prisen for hver post og lægge dem sammen for at få den samlede pris for projektet. Dette vil give dig et grundlag for lånebeløbet.

Det næste skridt er at tage højde for eventuelle eksisterende finansieringsmuligheder såsom opsparing eller investering fra partnere. Hvis disse eksisterende ressourcer dækker en del af projektets omkostninger, skal du trække dette beløb fra den samlede pris for at finde det nødvendige lånebeløb.

For eksempel, hvis dit projekt koster 500.000 kr., og du har 200.000 kr. i opsparing og investeringer, vil det nødvendige lånebeløb være 300.000 kr.

Endelig er det vigtigt at overveje din virksomheds evne til at betale lånet tilbage. Dette indebærer at se på dine nuværende indtægter og udgifter samt at lave en prognose for fremtidige indtægter baseret på vækstpotentiale og markedsforhold.

Når du har et klart billede af din virksomheds finansielle situation, kan du bruge denne information til at bestemme, hvor meget du realistisk set kan betale tilbage hver måned. Dette vil hjælpe dig med at finde et erhvervslån, der passer til din virksomheds behov og sikrer, at du ikke tager mere gæld på dig end nødvendigt.

Ved at følge disse trin kan du beregne det optimale lånebeløb for din virksomhed og sikre, at du får mest muligt ud af erhvervslånet uden unødige risici eller økonomisk stress.

Kreditvurdering

At beregne et erhvervslån kræver en grundig forståelse af forskellige faktorer, herunder virksomhedens økonomiske situation og markedsvilkår. En vigtig del af denne proces er kreditvurdering, som hjælper långivere med at vurdere risikoen forbundet med at yde lån til virksomheder.

Kreditvurderingen indebærer en række analyser, der tager højde for virksomhedens økonomiske præstationer samt dens evne til at generere indtægter og betale gæld. Nogle af de mest almindelige faktorer, der indgår i kreditvurderingen, inkluderer:

 1. Virksomhedens kreditprofil: Långivere vil se på virksomhedens kredithistorie og tidligere betalingsadfærd for at få indsigt i virksomhedens evne til at håndtere gæld.
 2. Økonomiske nøgletal: Disse indikatorer giver et overblik over virksomhedens økonomiske sundhed og kan omfatte rentabilitetsgrad, soliditetsgrad og likviditetsgrad.
 3. Markedsvilkår: Långivere vil vurdere den generelle økonomi samt specifikke markedsforhold for den branche, som virksomheden opererer i.
 4. Ledelseskvalitet: Långivere vil også se på ledelsens erfaring og kompetencer for at vurdere deres evne til at styre virksomheden og håndtere gæld.

For at forbedre virksomhedens kreditvurdering og dermed øge chancerne for at få godkendt et erhvervslån, kan virksomhederne tage følgende skridt:

 • Forbedre betalingshistorik: Ved at betale regninger og andre gældsforpligtelser rettidigt kan virksomheder opbygge en positiv kredithistorie, hvilket vil gavne deres kreditvurdering.
 • Reducere gældsbyrden: At reducere den samlede gæld kan forbedre virksomhedens soliditetsgrad og likviditetsgrad, hvilket igen kan føre til en bedre kreditvurdering.
 • Udarbejde en solid forretningsplan: En detaljeret og velunderbygget forretningsplan kan give långivere tillid til, at virksomheden er i stand til at generere indtægter og betale lån tilbage.

I sidste ende er det vigtigt at huske, at en grundig kreditvurdering er afgørende for både långiveren og låntageren. For långiveren reducerer det risikoen forbundet med udlån, mens det for låntageren sikrer, at de får adgang til finansiering på de mest gunstige vilkår.

Beregning af erhvervslån

Når det kommer til beregning af erhvervslån, er der flere faktorer, man skal tage højde for. Det er vigtigt at have en grundig forståelse af disse faktorer for at kunne træffe informerede beslutninger om finansiering og vækst i virksomheden. I denne artikel vil vi gennemgå de mest relevante aspekter ved beregning af erhvervslån.

Først og fremmest bør man overveje lånebeløbet. Det er vigtigt at finde ud af, hvor meget kapital virksomheden har brug for, og hvor meget den kan betale tilbage over tid. Dette indebærer en nøje analyse af virksomhedens økonomiske situation samt fremtidige indtjeningspotentiale.

Næste skridt er at bestemme løbetiden på lånet. Løbetiden refererer til den periode, hvori lånet skal betales tilbage. Typisk vil en kortere løbetid resultere i højere månedlige ydelser, mens en længere løbetid vil medføre lavere månedlige ydelser, men potentielt højere samlede renteudgifter.

En anden vigtig faktor at tage højde for er renten på lånet. Renten påvirker både de månedlige ydelser og de samlede omkostninger ved lånet. Det er afgørende at sammenligne rentesatser fra forskellige långivere for at finde den bedste mulighed for din virksomhed.

Derudover er der gebyrer og omkostninger forbundet med erhvervslån. Disse kan variere afhængigt af långiver og lånets specifikke vilkår. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle gebyrer, såsom oprettelsesgebyr, administrationsgebyr og eventuelle strafgebyrer for forsinkede betalinger eller tidlig indfrielse af lånet.

Endelig bør man overveje sikkerhedsstillelse i forbindelse med erhvervslån. Nogle långivere kræver, at virksomheden stiller sikkerhed i form af aktiver som pant for lånet. Dette kan reducere risikoen for långiveren og potentielt føre til lavere renter, men det indebærer også en større risiko for virksomheden, hvis den ikke er i stand til at betale lånet tilbage.

For at beregne et erhvervslån korrekt kan følgende formel anvendes:

Månedlig ydelse = Lånebeløb × (rente / 12) / (1 – (1 + rente / 12)^(-løbetid i måneder))

Ved at tage højde for alle disse faktorer og nøje analysere virksomhedens økonomiske situation vil det være muligt at træffe informerede beslutninger om finansiering og vækstmuligheder gennem erhvervslån.

Hvordan man beregner renter og afdrag

For at beregne renter og afdrag på et erhvervslån, er det nødvendigt at tage højde for lånebeløbet, rentesatsen og lånets løbetid. Disse faktorer vil hjælpe dig med at finde ud af, hvor meget du skal betale i renter og afdrag hver måned.

Renter: Rentesatsen er den procentdel, som långiveren opkræver for at låne dig penge. Denne sats kan være fast eller variabel og påvirker de samlede omkostninger ved lånet. For at beregne rentebetalingen for en bestemt periode skal du multiplicere lånebeløbet med rentesatsen og dividere det med antallet af perioder (normalt 12 for månedlige betalinger).

Eksempel: Hvis du har et lån på 1.000.000 DKK med en årlig rente på 5%, vil rentebetalingen pr. måned være:

(1.000.000 * 0,05) / 12 = 4.166,67 DKK

Afdrag: Afdragene er de beløb, der betales tilbage til långiveren hver måned for at reducere hovedstolen (lånebeløbet). For at beregne afdragene skal du bruge en amortiseringstabel, som viser de nøjagtige beløb, der går til både renter og afdrag over tid.

For at oprette en amortiseringstabel kan du følge disse trin:

 1. Bestem antallet af betalinger i løbet af lånets løbetid. Hvis du har et lån med en løbetid på 5 år og månedlige betalinger, vil der være 60 betalinger i alt.
 2. Beregn den månedlige rentesats ved at dividere den årlige rente med antallet af perioder (12 for månedlige betalinger).
 3. Brug en amortiseringsformel til at finde det samlede beløb, der skal betales hver måned. En almindelig formel er:

Månedlig betaling = Lånebeløb * (månedlig rentesats / (1 – (1 + månedlig rentesats) ^ -antal betalinger))

 1. For hver periode skal du beregne rentebetalingen ved at multiplicere lånebalancen med den månedlige rentesats.
 2. Træk rentebetalingen fra den samlede månedlige betaling for at finde afdraget.
 3. Reducer lånebalancen med afdraget og gentag processen for hver periode.

Ved hjælp af disse beregninger kan du bestemme de nøjagtige renter og afdrag for dit erhvervslån og planlægge dine økonomiske forpligtelser i overensstemmelse hermed.

Brug af online låneberegner

At beregne et erhvervslån kan være en udfordrende opgave, især hvis man ikke er bekendt med de forskellige faktorer og beregninger, der er involveret. En af de mest effektive og brugervenlige metoder til at gøre dette er ved hjælp af en online låneberegner. Disse værktøjer kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvor meget du vil skulle betale tilbage over tid, samt hvilke rentesatser og gebyrer der gælder.

En online låneberegner fungerer ved at tage dine indtastede oplysninger og anvende dem på en række formler for at give dig et skøn over dine månedlige betalinger og den samlede tilbagebetaling over lånets løbetid. Her er nogle trin til at bruge en online låneberegner:

 1. Find en passende låneberegner: Der findes flere online låneberegnere, som du kan finde via Google-søgning eller på din banks hjemmeside. Vælg en, der passer til dine behov og præferencer.
 2. Indtast lånebeløbet: Indtast det ønskede beløb, du vil låne til dit erhvervsprojekt i den angivne boks.
 3. Vælg lånets løbetid: Vælg den periode, du ønsker at afdrage lånet over. Typisk varierer løbetiden fra 1 år op til 10 år eller mere.
 4. Indtast rentesatsen: Indtast den årlige rentesats, som du forventer at skulle betale på lånet. Hvis du ikke kender den nøjagtige rente, kan du bruge en skøn baseret på aktuelle markedsrenter.
 5. Inkluder eventuelle gebyrer: Hvis der er gebyrer forbundet med lånet, såsom etableringsgebyr eller administrationsgebyr, skal du inkludere disse i beregningen.
 6. Klik på “beregn” knappen: Når alle oplysningerne er indtastet, skal du klikke på “beregn” knappen for at få et skøn over dine månedlige betalinger og den samlede tilbagebetaling over lånets løbetid.

En online låneberegner giver dig mulighed for hurtigt og nemt at sammenligne forskellige lånescenarier og finde det bedste match for din virksomhed. Husk dog, at resultaterne fra en online låneberegner kun er vejledende og kan variere afhængig af din individuelle situation og de specifikke vilkår for det erhvervslån, du vælger.

Det er vigtigt at tage højde for renteændringer og eventuelle ekstra omkostninger forbundet med lånet, når man bruger en online låneberegner. Vær også opmærksom på eventuelle krav om sikkerhedsstillelse eller garantier fra banken eller långiveren. Ved at gøre dette vil du være bedre rustet til at træffe informerede beslutninger om finansiering af din virksomhed.

Sådan ansøger du om et erhvervslån

At ansøge om et erhvervslån kan være en vigtig beslutning for din virksomhed, og det er afgørende at forstå processen samt de krav og betingelser, der gælder. Her er nogle trin, du skal følge for at ansøge om et erhvervslån:

 1. Vurder din virksomheds behov: Først skal du vurdere, hvor meget kapital din virksomhed har brug for, og hvad pengene skal bruges til. Dette vil hjælpe dig med at bestemme den ønskede lånebeløb og løbetid.
 2. Forbered nødvendige dokumenter: Når du søger om et erhvervslån, skal du fremlægge forskellige dokumenter, såsom:
  • Virksomhedsplan
  • Regnskaber (f.eks. årsregnskab og seneste skatteopgørelse)
  • Budgetter og finansielle prognoser
  • Personlige økonomiske oplysninger (f.eks. ejernes personlige skatteopgørelser)
 1. Undersøg låneudbydere: Der er mange typer af låneudbydere, herunder banker, finansieringsselskaber og alternative långivere som fonde eller online-platforme. Sammenlign rentesatser, gebyrer og betingelser fra forskellige udbydere for at finde den bedste løsning for din virksomhed.
 2. Vurder sikkerhedsstillelse: Nogle erhvervslån kræver sikkerhedsstillelse som garanti for lånet. Dette kan være fast ejendom, udstyr eller andre aktiver. Vurder værdien af dine aktiver og vær forberedt på at stille dem som sikkerhed, hvis det kræves.
 3. Ansøg om lånet: Når du har fundet den rette låneudbyder og er klar med dine dokumenter, skal du indsende din ansøgning. Dette kan ofte gøres online eller ved personligt besøg hos låneudbyderen. Vær opmærksom på eventuelle ansøgningsgebyrer og tidsfrister.
 4. Forhandle vilkårene: Hvis din ansøgning godkendes, vil du modtage et lånetilbud fra udbyderen. Læs vilkårene nøje igennem, og overvej at få juridisk rådgivning for at sikre, at du forstår alle betingelserne i aftalen. Det er også muligt at forhandle rentesatser og andre vilkår med udbyderen.
 5. Underskriv kontrakten: Når du er tilfreds med vilkårene, skal du underskrive kontrakten og returnere den til låneudbyderen sammen med eventuelle yderligere dokumenter, der måtte være nødvendige.

Ved at følge disse trin kan du øge chancerne for en vellykket erhvervslånsansøgning og finde den finansiering, der passer bedst til din virksomheds behov.

Forberedelse af forretningsplan og finansielle oplysninger

At forberede en solid forretningsplan og præcise finansielle oplysninger er afgørende, når du skal ansøge om et erhvervslån. En grundig forberedelse vil øge dine chancer for at få lånet godkendt og hjælpe dig med at finde den bedste finansieringsløsning til din virksomhed.

Først og fremmest skal du udarbejde en detaljeret forretningsplan, der beskriver din virksomheds mål, strategi, markedsanalyse, konkurrenceforhold, ledelsesstruktur og operationelle detaljer. Dette dokument vil give långiverne et klart billede af din virksomheds potentiale og hvordan du planlægger at bruge lånet til at nå dine mål.

Her er nogle nøgleelementer, som din forretningsplan bør indeholde:

 1. Virksomhedsbeskrivelse: En kort introduktion til din virksomhed, dens historie og formål.
 2. Produkter eller tjenester: En oversigt over de produkter eller tjenester, som din virksomhed tilbyder.
 3. Markedsanalyse: En dybdegående analyse af dit marked, herunder kundesegmenter, konkurrenter og branchetrends.
 4. Marketingstrategi: Hvordan du planlægger at promovere din virksomhed og tiltrække kunder.
 5. Organisationsstruktur: Din virksomheds ledelses- og personalestruktur samt eventuelle eksterne rådgivere.
 6. Operationelle planer: En beskrivelse af dine produktions-, distributions- og kundeservicemetoder.
 7. Finansielle prognoser: En præsentation af dine forventede indtægter, udgifter og overskud over en bestemt periode.

Når din forretningsplan er på plads, skal du samle alle nødvendige finansielle oplysninger. Dette inkluderer:

 1. Historiske finansielle data: Regnskaber, balanceopgørelser og pengestrømsopgørelser fra de seneste tre år (hvis relevant).
 2. Proforma finansielle data: Fremadskuende finansielle projektioner baseret på din forretningsplan og markedsvurderinger.
 3. Personlige finansielle oplysninger: Långivere kan kræve personlige økonomiske oplysninger fra virksomhedsejere eller hovedaktionærer, såsom selvangivelser, nettoformue og kreditvurderinger.

Det er vigtigt at præsentere disse oplysninger på en klar og professionel måde. Overvej at arbejde sammen med en revisor eller finansiel rådgiver for at sikre, at dine dokumenter er korrekte og fuldstændige.

Ved at tage dig tid til grundigt at forberede din forretningsplan og finansielle oplysninger vil du ikke kun øge chancerne for at få godkendt dit erhvervslån, men også få et bedre grundlag for at træffe informerede beslutninger om din virksomheds fremtid.

Sammenligning af lånemuligheder fra forskellige udbydere

Når man skal finde det bedste erhvervslån, er det vigtigt at sammenligne lånemuligheder fra forskellige udbydere. Dette kan hjælpe dig med at finde den mest fordelagtige løsning for din virksomhed og sikre, at du får den lavest mulige rente og de mest favorable vilkår.

For at sammenligne lånemuligheder effektivt, bør du overveje følgende faktorer:

 1. Rente: Rente er den procentdel af lånebeløbet, som långiveren opkræver for at låne dig penge. Sammenlign renter fra forskellige udbydere for at finde den laveste rente.
 2. Lånebeløb: Forskellige udbydere tilbyder forskellige lånebeløb. Vær opmærksom på, hvor meget hver udbyder er villig til at låne dig, og vælg en der passer til dine behov.
 3. Lånets løbetid: Lånets løbetid refererer til den tid, du har til rådighed for at betale lånet tilbage. Sammenlign løbetider fra forskellige udbydere og vælg en, der passer bedst til din virksomheds cashflow og betalingsevne.
 4. Gebyrer og omkostninger: Udover renten kan der være andre gebyrer og omkostninger forbundet med et erhvervslån. Disse kan inkludere oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer og eventuelle strafgebyrer ved forsinkede betalinger. Sammenlign gebyrer og omkostninger fra forskellige udbydere for at finde det mest økonomiske lån.
 5. Krav til sikkerhed: Nogle erhvervslån kræver, at du stiller sikkerhed i form af aktiver, såsom fast ejendom eller udstyr. Andre lån er usikrede og kræver ikke sikkerhed. Vurder dine muligheder og vælg en lånetype, der passer bedst til din virksomheds situation.
 6. Fleksibilitet: Forskellige udbydere kan have forskellige vilkår for tilbagebetaling, herunder muligheden for at betale lånet tilbage før tid uden ekstra omkostninger eller muligheden for at ændre betalingsplanen undervejs. Sammenlign fleksibiliteten hos de forskellige udbydere for at finde den løsning, der passer bedst til din virksomhed.

For at gøre sammenligningen lettere kan du benytte dig af online sammenligningstjenester eller søge råd hos en finansiel rådgiver. Disse ressourcer kan hjælpe dig med at finde den rette erhvervslånudbyder og få mest muligt ud af din investering i din virksomhed.

Ansøgningsproces og krav

At ansøge om et erhvervslån kræver, at virksomheden gennemgår en række trin og opfylder visse krav. Dette afsnit vil give dig en grundig forståelse af ansøgningsprocessen og de nødvendige krav for at få adgang til et erhvervslån.

Først og fremmest er det vigtigt at finde den rette långiver. Forskellige banker og finansielle institutioner tilbyder forskellige låneprodukter og vilkår, så det er afgørende at sammenligne dem for at finde den bedste løsning for din virksomhed.

Når du har fundet den rette långiver, skal du indsamle alle nødvendige dokumenter og oplysninger. Disse kan inkludere:

 1. Virksomhedsplan: En detaljeret plan, der beskriver virksomhedens mål, strategier, markedsundersøgelser og økonomiske prognoser.
 2. Finansielle rapporter: Regnskaber, balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse fra de seneste år.
 3. Skatteoplysninger: Virksomhedens skatteopgørelser fra de seneste år.
 4. Ejerskabsstruktur: En oversigt over virksomhedens ejere og deres andele.
 5. Personlige finansielle oplysninger: Personlige økonomiske oplysninger om virksomhedens ejere, såsom personlige skatteopgørelser og kreditrapporter.

Efter at have indsamlet alle nødvendige oplysninger, skal du udfylde og indsende en låneansøgning. Denne ansøgning vil typisk indeholde oplysninger om virksomhedens økonomiske situation, låneformål og ønsket lånebeløb. Det er vigtigt at give præcise og ærlige oplysninger i ansøgningen for at øge chancerne for godkendelse.

Når ansøgningen er indsendt, vil långiveren gennemgå de indsendte dokumenter og vurdere virksomhedens kreditværdighed. Dette indebærer en vurdering af virksomhedens evne til at tilbagebetale lånet samt en analyse af risikofaktorer såsom markedsvilkår og konkurrence. Långiveren kan også kræve yderligere oplysninger eller dokumentation under denne proces.

Hvis långiveren godkender ansøgningen, vil du modtage et lånetilbud med detaljer om rentesats, lånevilkår og eventuelle gebyrer. Det er vigtigt at gennemgå disse vilkår nøje og sørge for, at de passer til virksomhedens behov og evner. Hvis du accepterer lånetilbuddet, vil pengene blive overført til din virksomhedskonto, og tilbagebetalingen begynder som aftalt i kontrakten.

Det er værd at bemærke, at nogle erhvervslån kræver sikkerhedsstillelse. Det betyder, at virksomheden skal stille en form for sikkerhed, såsom fast ejendom eller udstyr, som långiveren kan kræve i tilfælde af misligholdelse af lånet.

Sammenfattende indebærer ansøgningsprocessen og kravene til et erhvervslån at finde den rette långiver, indsamle nødvendige dokumenter og oplysninger, ufgylde en låneansøgning og gennemgå en kreditvurdering. Ved at forberede sig grundigt og præsentere en solid virksomhedsplan samt finansielle rapporter øges chancerne for at modtage et passende lån til din virksomhed.

Tips til at få det bedste erhvervslån

At finde det bedste erhvervslån er afgørende for din virksomheds succes og vækst. Her er nogle tips til, hvordan du kan sikre dig det mest fordelagtige lån til din virksomhed:

 1. Forstå dine behov: Før du ansøger om et erhvervslån, skal du have en klar idé om, hvorfor du har brug for lånet, og hvor meget du skal låne. Dette vil hjælpe dig med at finde den rette type lån og de bedste betingelser.
 2. Sammenlign låneudbydere: Undersøg forskellige banker og finansielle institutioner for at finde ud af, hvilke der tilbyder de mest konkurrencedygtige rentesatser og vilkår for erhvervslån. Du kan også overveje alternative finansieringskilder som crowdlending-platforme eller online-låneudbydere.
 3. Forbered en solid forretningsplan: Banker og långivere vil gerne se en detaljeret og velorganiseret forretningsplan, før de godkender et erhvervslån. Din plan bør indeholde oplysninger om din virksomheds historie, mål, konkurrenceanalyse, markedsføringsstrategi samt økonomiske prognoser.
 4. Hold styr på din kreditvurdering: En høj kreditvurdering kan hjælpe dig med at få et bedre lån med lavere rente. Sørg for at betale dine regninger til tiden og reducere gælden for at forbedre din kreditvurdering.
 5. Vær klar til at stille sikkerhed: Nogle erhvervslån kræver, at du stiller sikkerhed i form af aktiver som ejendom eller udstyr. Vær forberedt på dette krav og vær klar til at præsentere dine aktiver som sikkerhed for lånet.
 6. Forhandl om lånevilkårene: Når du har fundet en potentiel långiver, skal du ikke tøve med at forhandle om vilkårene for lånet. Dette kan omfatte rentesatser, tilbagebetalingsplaner og eventuelle gebyrer.
 7. Overvej SBA-lån: Hvis du har en mindre virksomhed, kan du overveje et lån fra den amerikanske Small Business Administration (SBA). Disse lån er ofte lettere at kvalificere sig til og har mere fleksible betingelser end traditionelle banklån.

Ved at følge disse tips kan du øge dine chancer for at få det bedste erhvervslån, der passer til din virksomheds behov og hjælper dig med at nå dine mål.

 


Er du på udkig efter det bedste erhvervslån, så kan vi anbefale en af disse 3 udbydere:

 

Letfinans Erhverv

Fordele ved Letfinans:

 • Ansøg hos flere banker på én gang
 • Lån op til 10 mio. kr.
 • Rente fra kun 3,95% p.a.
 • Svar indenfor 24 timer på hverdage

Besøg Letfinans Erhverv her.

 

Qred

Fordele ved Qred:

 • Svar på låneansøgning inden for en time
 • Udbetaling samme dag
 • Lån op til 1 mio. kr.
 • Ingen bindingstid

Besøg Qred her.

 

CapitalBox

Fordele ved CapitalBox:

 • Ansøg på 2 minutter
 • Godkendt lån inden for én arbejdsdag
 • Lån op til 2,5 mio. kr.
 • Ingen ekstra omkostning ved tidlig indfrielse

Besøg CapitalBox her.

 

×

  Få et uforpligtende tilbud på erhvervslån her Læs mere